Büyük bir bölümü Erzincan vilayetinde bulunur… Diger küçük koluda Tunceli bölgesindedir. Erzincanın birçok ilçesinde özellikle (Çayırlı ve Tercan) ve Vartonun bir kaç köyünde (Sofyan, Büyük Üstükran) Şavalan Aşiretine mensup insanlara rastlamak mümkündür.

Tuncelide ise Pülümür ilçesinin birkaç köyünde ve Mazgirt ilçesindede bir şavalanlı sulale yaşamaktadır. Mazgirtte bulunan Şavalanlılara Mazgirt halkı göçmen anlamına gelen macur’da derler. Mazgirt bölgesine göçen Şavalanlılarında yine Pülümür’ün bir köyü olan”Dewa Guzke”den ( Kuzulca Köyü ) geldigi söylenir..

Şavalan Aşiretinin kökensel ırksal böyutuyla araştırıldığında birçok araştırmacının tezlerine göre örnegin Cemal Şener bu aşiretin Türkmen asıllı olduğunu idda etmektedir..

Şavalan Aşiretinin büyük bir bölümü Türkçenin yanı sıra Zazaca’da konuşurlar. Ve Aşiret dini olarakta tamamiyle alevi kökenlidir, sunni ekol ve inanç sistemi Şavalan Aşireti içerisinde benimsenmemiştir.

Reklamlar